U bent nu hier: Home / Lessen, Opinie / Blog article: Kennis moet net als alle andere productiemiddelen gepland en beheerd worden

| Mobiel | RSS

Kennis moet net als alle andere productiemiddelen gepland en beheerd worden

1 maart, 2011 | geen reacties | Gepost in Lessen, Opinie

Opvallend veel vragen gaan de afgelopen tijd over kennisplannen, of liever hoe je ze maakt. Mogelijk een teken dat we de financiële crisis in 2008 weer een beetje te boven komen? We kunnen ons weer richten op de problemen die we daarvoor ook hadden: Het beperkte aanbod van gekwalificeerd personeel en de dreigende uitstroom als gevolg van de vergrijzing, etc. Wellicht speelt nu de vrees op, dat de continuïteit gevaar loopt als gevolg van een tekort aan kennis?

Ondernemen is plannen

Ondernemers kunnen het beamen. Het eerste wat van je gevraagd wordt is een geloofwaardig ondernemingsplan. Hierin staan voor de meest voorkomende facetten als marketing, financiën, logistiek, productie, sales, research & development en HRM een afweging tussen kosten en baten. Zolang de baten groter zijn dan de kosten kan je spreken van een gezond plan. Voor kennis is het maken van een geloofwaardige kosten baten analyse net zo belangrijk, maar niet eenvoudig. Of het nu gaat om een ondernemingsplan of bedrijfsplan, gevoel voor cruciale kennis en de kosten om dit op peil de houden is onontbeerlijk. Uit recent onderzoek van Yacht blijkt ook hoe organisaties hiermee worstelen. De gevolgen zijn helaas merkbaar:  aanzienlijke (verborgen) kosten.

Wat mij betreft schuilt hierin een paradox: Kennis is binnen onze Westerse economie een van de belangrijkste productiemiddelen, toch zijn we nauwelijks in staat om hier grip op te krijgen. Hoe lastig ook, het maken van een kennisplan draagt in ieder geval bij aan het inzicht hoe je met kennis presteert.

Wat is een kennisplan

Business case voor kennis

Een kennisplan is een inschatting hoe maatregelen (op het gebied van kennis) bij kunnen dragen een de gewenste organisatiedoelstellingen. Eigenlijk een kosten- baten analyse voor kennis. Als je helder hebt wat je strategische ambities zijn dan kan een kennisplan helpen om te bepalen met welke kennis nodig is om daaraan bij te  dragen. Kennis moet net als alle andere productiemiddelen gepland en beheerd worden.

Ervaring in de praktijk

Wil je in de praktijk aan de slag met een kennisplan dan zal je een overtuigend verhaal moeten hebben.  Bereid je voor op uitspraken als: “onze mensen zijn prima in staat hun kennis toe te passen of even een collage aan te schieten……, Wat gaat een kennisplan daaraan bijdragen?“. Nick Milton schreef op zijn blog een bruikbare tip en maakte de analogie met een risicomanagementplan: Elk persoon is zich bewust van risico’s en wat hij kan doen om deze te voorkomen. De meerwaarde van een plan is dat het hele team risico’s gezamenlijk bespreekt. Door het aanbrengen van structuur en het betrekken van het hele team, levert dit uiteindelijke een betere aanpak van de risico’s op. Het geheel is groter dan de som der delen….

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor kennis. De voornaamste waarde is het proces waarin het hele team bespreekt welke kennis nodig is voor het project, en het ontwikkelen van een plan om die kennis te organiseren. Door het aanbrengen van structuur en het betrekken van het hele team ontstaat een collectief bewustzijn voor kennis. Kortom, Een kennisplan draagt vooral bij aan een collectief beeld over kennis: Wat hebben, wat hebben we niet, wat hebben we niet meer nodig en wat moeten we ontwikkelen.

Ik ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn!

Reageer 11899 x gelezen, 2 x vandaag |

Reageer