U bent nu hier: Home / Actueel / Blog article: Overheden in de fout na vertrek ouderen: drie oplossingen

| Mobiel | RSS

Overheden in de fout na vertrek ouderen: drie oplossingen

24 april, 2009 | geen reacties | Gepost in Actueel

FD 23-9-09

- FD 23-4-09 -

“Overheden in de fout na vertrek ouderen” kopte het FD gisteren op pagina vier. Als gevolg van de huidige kredietcrisis zou je het bijna vergeten: de vergrijzing! Vooral de decentrale overheden zouden er maar niet in slagen om kennis en ervaring van oudere ambtenaren op jongere collega’s over te dragen.

Paradoxaal genoeg wordt er in het artikel gesteld dat de overheid het minste hinder ondervindt van de vergrijzing, maar minder ver is met de aanpak van het probleem dan de private sector. Maar als organisaties niets doen dan leidt dit ook tot kennisvernietiging: Na de crisis heeft het personeelsbestand minder waarde dan het de afgelopen jaren had. Dit en meer werd door Randstad en KPMG toegelicht in de jaarlijkse vergrijzingsmonitor.

Desondanks blijkt uit de vergrijzingsmonitor dat ook het bedrijfsleven de vergrijzing nu minder hoog op zijn prioriteitenlijstje heeft staan. Waar bedrijven in 2008 nog kampten met krapte op de arbeidsmarkt en zich inspanden om personeel te behouden, luidt nu het credo: meer productie met minder personeel. Ook worden trainingsbudgetten bevroren. [FD 23-4-09]

Hoewel sommige mensen van mening zijn dat de huidige crisis gezond is en er een reinigende werking vanuit zou gaan, blijkt uit het onderzoek dat het vooral om een korte termijn ‘gezondheid’ gaat. De problemen rond de vergrijzing blijven en worden, als gevolg van de crisis, op de lange baan geschoven. Overigens biedt de crisis ook veel kansen voor kennis.

Oplossing?

Wat kunnen organisaties nu doen om de gevolgen van vertrekkende experts te beperken? Het onderzoek geeft naast feiten en cijfers een aantal suggesties welke maatregelen organisaties kunnen nemen. Kern van de boodschap is beknopt: ga actief om met kennis; richt een kennismanagement systeem in. Wat houdt dit concreet in?

Aanpak in drie stappen:

Als aanvulling op het onderzoek zou ik de volgende aanpak adviseren. Organisaties die succesvol omgaan met deze problematiek, zie ik globaal de volgende stappen nemen:

1. Maak het kennisprofiel inzichtelijk

Welke kennisgebieden hebben we echt nodig? Welk niveau is nodig om ons werk in de toekomst te kunnen blijven doen? Dit inventariseer je door een kennisprofiel van je afdeling of organisatie te maken. Dit geeft een overzicht van (toekomstige) taken en benodigde kennis.  In een oogopslag maakt dit duidelijk waar mogelijk een tekort aan kennis is.

2. Maak een business case voor kennis

Niet alle kennis is van groot belang voor het kunnen behalen van toekomstige organisatie doelstellingen. Bepaal eerst welke kennis cruciaal is in de toekomst. Een belangrijke maatstaf is de potentiële bijdrage aan toekomstige organisatie doelstellingen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een business case voor kennis te maken, waarmee de kosten (voor de maatregelen van stap 3) en baten afgewogen kunnen worden .

3. Neem simpele maatregelen

Naast de maatregelen genoemd in het onderzoek zou je kunnen denken aan:

  • Maak een learning history waarin de belangrijkste geleerde lessen beschreven worden
  • Benoem en deel Best Practices
  • Betrek uw eigen medewerkers bij het proces

Heeft u behoefte aan een bredere blik op deze problematiek en met name praktische handvatten om het binnen uw organisatie toe te passen? In deze opleiding komen alle aspecten, zowel de theorie als praktijk, aan bod.

Hoe gaat u zelf de vergrijzing te lijf? Welke maatregelen treft u binnen uw organisatie?

Reageer 4015 x gelezen, 2 x vandaag |

Reageer