U bent nu hier: Home / Actueel / Blog article: Opleiden tijdens Deeltijd WW? Waar halen we het geld vandaan?

| Mobiel | RSS

Opleiden tijdens Deeltijd WW? Waar halen we het geld vandaan?

23 juni, 2009 | geen reacties | Gepost in Actueel

Heeft uw organisatie ook de Deeltijd WW ingevoerd? Hoe vult u het verplichte scholingsplan in?

Door het kabinet is de tijdelijke regeling voor Deeltijd WW ingevoerd. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen, is het maken en uitvoeren van een scholingsplan voor de werknemers die tijdelijk voor een deel van hun tijd in de WW komen. Maar waar moeten organisaties het geld vandaan halen voor deze scholing? Immers, de crisis heeft er voor gezorgd dat veel bedrijven krap bij kas zitten; een belangrijke reden om voor de Deeltijd WW te opteren. Wat kunnen organisaties doen om leren toch te organiseren, ondanks een krap opleidingsbudget?

Wat is de Deeltijd WW?

Door de crisis worden sommige bedrijven geconfronteerd met acute vraaguitval. Om te voorkomen dat organisaties overhaaste beslissingen moeten nemen over vermindering van de arbeidscapaciteit, heeft het kabinet Deeltijd WW ingevoerd. Organisaties die minstens 30% omzetverlies hebben, kunnen tijdelijk een deel van hun werknemers minder uren laten werken. Hierdoor kunnen zij vakkrachten behouden, ondanks dat ze een tekort aan omzet hebben. De werknemer krijgt in die periode voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering, mits hij aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Een voorwaarde is het verplicht opstellen en uitvoeren van een scholingsplan voor de Deeltijd WW’ers.

Dilemma

Maar invulling geven aan dit scholingsplan is makkelijker gezegd dan gedaan. Want waar halen organisaties het geld vandaan om aan deze opleidingseisen te voldoen? Organisaties maken immers aanspraak op de Deeltijd WW omdat ze omzetverlies draaien. Dan is er toch ook geen budget voor opleiden? Hoe moeten werknemers dit organiseren?

Oplossingen voor krappe of geen opleidingsbudgetten

Er is naar mijn mening een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat werkgevers toch kunnen voldoen aan de opleidingseis tijdens de deeltijd WW.

Leren kan namelijk ook plaatsvinden met andere methoden dan een opleiding ‘in de schoolbanken’. Werknemers hebben tenslotte een schat aan kennis en vaardigheden opgebouwd die ook voor anderen waardevol kunnen zijn. Door het inzetten van een aantal technieken en methoden kan men ervoor zorgen dat werknemers optimaal van elkaars kennis en kunde leren:

  • Leren van en aan collega’s: Werknemers kunnen aan hun directe collega’s lesgeven over hun kennis en ervaringen. Denk hierbij aan het inzetten van specialisten voor het geven van lunchlezingen, workshops en het bespreken van cases.
  • Leren van klanten en/of partnerbedrijven. Nodig klanten en/of partners uit die vertellen over welke dilemma’s zij in de praktijk tegen komen. Of laat ze een huidig project tussen uw organisatie en de klant of partner presenteren. Versterk uw organisatie door het benutten van de kennis en ervaring van klanten en partners.
  • Mentoring. Sommige (ervarings)kennis leent zich niet om over te dragen door middel van een training. Leren vindt ook plaats door medewerkers mee te laten lopen met collega’s in projecten. Door mentorschap te faciliteren leren medewerkers door te observeren, te adviseren en vooral door samen met de mentor te reflecteren.
  • Leren uit projecten. Elk project levert nieuwe kennis en ervaring op. Men leert pas van projecten door actief te reflecteren op wat wel en niet goed is gegaan. Ook met terugwerkende kracht kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd om projecten te evalueren. Bij een aantrekkende markt zorgt deze nieuwe kennis voor een sterkere uitgangspositie.
  • Verzamelen en implementeren van Best Practices. Werknemers in de hele organisatie hebben een eigen manier van werken aan kostenbesparing, inzetten van diensten, processen. Door best practices uit te wisselen kan veel geleerd worden. Plan bijeenkomsten waarin werknemers bepaalde processen en diensten doornemen waaruit ze de best practices verzamelen. Door best practices expliciet te maken en de werknemers ze te laten uitproberen, treedt er een versnelling op van leren. Er zijn verschillende instrumenten daarvoor toepasbaar.

Leren buiten een reguliere training is dus ook goed mogelijk. Zo kunnen werkgevers toch aan de opleidingsvoorwaarde voor Deeltijd WW doen. Daarnaast dragen deze vormen van leren direct bij aan product- en procesverbetering. Met beperkte middelen kunnen forse verbeteringen worden gerealiseerd op de werkvloer doordat organisaties slim(mer) omgaan met hun kennis en ervaring.

Zijn er meer oplossingen? Hoe vult uw organisatie leren tijdens Deeltijd WW in? Laat een bericht achter.

Reageer 5515 x gelezen, 1 x vandaag |

Reageer