U bent nu hier: Home / Actueel / Blog article: Opleiden te weinig rendement? Kennismanagement!

| Mobiel | RSS

Opleiden te weinig rendement? Kennismanagement!

29 september, 2009 | geen reacties | Gepost in Actueel

Hoe kunnen organisaties effecten van opleidingen direct benutten op de werkvloer? Kennismanagement kan daarin een belangrijke bijdrage leveren.

Juist in deze tijd is het investeren in kennis van eigen mensen van belang. Er is tenslotte meestal geen budget om externe kennis in te huren. Ook komen veel mensen door reorganisaties op een andere werkplek terecht waar nieuwe kennis nodig is. Naarmate personeel beter is opgeleid, neemt de productiviteit en winstgevendheid toe. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Britse werkgeversorganisatie EEF onder industriële bedrijven.

Maar er zijn vaak krappe opleidingsbudgetten, dus moet er streng gekeken worden naar wat een opleiding eigenlijk oplevert. Rendement van opleidingen blijkt in de praktijk namelijk vaak tegen te vallen.

Oorzaken van te weinig rendement
Uit een onderzoek van Brinkerhoff (2008) blijkt dat nieuw opgedane kennis in een training binnen drie maanden grotendeels vervliegt en werknemers snel weer vervallen in oud gedrag.  Er zijn een aantal oorzaken van een slechte transfer van de training naar de werkpraktijk.

Opleidingen houden bijvoorbeeld vaak op buiten de deuren van het lokaal. Betrokkenen als werkgevers, werknemers en trainers zorgen er niet voor dat het geleerde doorgepakt wordt op de werkvloer. Trainingen staan daardoor vaak te ver af van de dagelijkse werkpraktijk. Werknemers moeten de kans krijgen om te experimenteren met het geleerde in een werksituatie. Daarnaast laat de Leercyclus van Kolb zien dat leren alleen plaatsvindt als de gehele leercyclus af wordt gemaakt: theorie, observeren, doen en reflecteren. Vooral dat laatste wordt vaak vergeten. Alleen door alle fases in de leercyclus te doorlopen wordt kennis bewust omgezet in performance.

Kennismanagement Oplossingen

Vanuit een kennismanagement perspectief zijn er verschillende methoden om ervoor te zorgen dat het geleerde binnen een opleiding in het dagelijkse werk wordt geïntegreerd.

  • Organiseer na de training Peer Assists: het bespreken van een specifieke situatie met een groep mensen die relevante kennis of ervaring heeft. Hierdoor wordt men aangespoord actief te experimenteren met èn te reflecteren op het geleerde uit de training
  • Breng de nieuw opgedane competenties in kaart: welke nieuwe kennis is waar te vinden? Hierdoor zullen werknemers elkaar sneller opzoeken om kennis te delen. Denk ook aan een smoelenboek zodat mensen elkaar snel kunnen vinden.
  • Wijs een aantal interne coaches aan die na de training beschikbaar zijn om nieuwe manieren van werken te ondersteunen op de werkvloer.
  • Borg de nieuw opgedane kennis uit de training in het collectief geheugen, bijvoorbeeld in  een Wiki.
  • Open een discussieforum voor werknemers om tijdens en na de training ervaringen en geleerde lessen uit te wisselen
  • Organiseer After Action Reviews om regelmatig geleerde lessen uit projecten te halen. Doordat er gereflecteerd wordt op het geleerde wordt de leercyclus gesloten

Door tijdens en na een opleiding een aantal kennismanagement methoden toe te passen wordt het geleerde sneller geïntegreerd in de werkpraktijk. Dit rendeert het meest in een cultuur waarin kennis en ervaringen open gedeeld kunnen worden. Fouten maken mag, zolang er maar van geleerd wordt. Dan worden mensen gemotiveerd om actief te experimenteren met het geleerde uit de training.

Zijn er meer manieren om de effecten van opleiden te vergroten? Zijn er gouden tips? Laat dan een reactie achter!

Eline Bomhof en Suzan de Kleer

Reageer 4228 x gelezen, 2 x vandaag |

Reageer