U bent nu hier: Home / Actueel / Blog article: Kennistekort van de EU: tijd voor actie

| Mobiel | RSS

Kennistekort van de EU: tijd voor actie

3 juni, 2009 | geen reacties | Gepost in Actueel

Kennisniveau moet omhoog
Het kennisniveau van de EU ligt veel te laag. Dit is de laatste jaren vaker uit onderzoeken naar voren gekomen en wordt opnieuw geconcludeerd in een rapport van INSEAD dat vorige maand gepubliceerd is. Al voordat de financiële crisis onze kant op kwam, lag de creatie en het behoud van (nieuwe) kennis onder vuur. Nu overheden en bedrijven kosten moeten drukken, gaat er in Europa nog minder aandacht naar uit dan zou moeten.

Uit ander onderzoek van INSEAD en het Wereld Economisch Forum (WEF) is naar voren gekomen dat wereldwijd concurrentievermogen en deskundigheid een sterke onderlinge relatie hebben. Juist nu is het dus van groot belang om ons kennisniveau op peil te houden en brengen om tijdens en na de crisis meer slagkracht te hebben. De laatste tien jaar benadrukten veel bedrijven dat Europa niet talentvol is in het opleiden, aantrekken en houden van wetenschappers, ingenieurs en IT specialisten om aan de eisen van de industrie te kunnen voldoen. Volgens INSEAD is het probleem van deskundigheidsbehoud al tijden een tijdbom op het groeipad van Europa.

Deskundigheid opbouwen en behouden
Uit onderzoek is eerder al naar voren gekomen dat er actie moet worden genomen om de kwaliteit van wiskundige en natuurkundige opleidingen omhoog te krijgen, de aantrekkelijkheid van technische carrières voor de jongere (vooral vrouwelijke) generaties te vergroten en een talentengroep voor wereldwijde kenniscompetitie en innovatie te ontwikkelen. Europa is een aantal jaar geleden al wat initiatieven gestart, maar het ontbreekt aan echte aandacht van beleidsmakers, werkgevers, opleidingskundigen en burgers.
Een probleem van deskundigheid is dat het lang duurt voordat het opgebouwd en ontwikkeld is door de onderwijssector en door bedrijven. Het duurt nu eenmaal een hele tijd voordat werknemers interne kennis vergaren die bijvoorbeeld samenhangen met een bedrijfscultuur, organisatiespecifieke kennis of klantrelaties. Dus experts ontslaan in tijden van verminderde vraag naar bepaalde deskundigheid, is een vorm van kortetermijndenken en kan voor problemen zorgen zodra de markt weer aantrekt.

Wegnemen van tekorten
Waar Europa fors achter loopt op de USA, Zuid Korea, Singapore of Japan, is vooral de match tussen wat opleidingsinstituten produceren en wat de maatschappij en het bedrijfsleven nodig hebben. Ook is er te weinig flexibiliteit in bedrijven om hun deskundigheidsgebieden continue aan te passen (geografisch en binnen de sector) aan nieuwe uitdagingen en vraagstukken.                                                    

Er moet actie ondernomen worden op allerlei niveaus van het Europese onderwijssysteem: voortgezet, hoger beroepsonderwijs en in alle vormen van het levenslang leren. Curricula en leermethodes moeten gemoderniseerd worden, zodat er meer samenwerking komt tussen de vraagzijde ( bedrijven) en de aanbodzijde (opleiders) in Europa.
De laatste jaren zijn al wat succesvolle initiatieven gestart, zoals de Europese alliantie tussen private en publieke sectoren om ervoor te zorgen dat mensen omgeschoold worden in tijden van crisis (denk aan bijzondere werktijdverkorting) en mobiliteit van deskundigheid in Europa en tussen Europa en andere delen van de wereld.

Aan de slag
INSEAD heeft een aantal acties beschreven die overheid en bedrijfsleven samen kunnen organiseren. In dit filmpje op YouTube worden ze beschreven door de auteurs. INSEAD vraagt middels dit rapport aan Europese overheden en bedrijven aandacht voor het belang van het vergroten van deskundigheid en beveelt een set van praktische acties aan die Europa kunnen helpen met deze uitdaging. Interessant om te lezen, nu nog afwachten of er daadwerkelijk vervolgstappen gezet gaan worden door overheid, onderwijs en bedrijfsleven.
Het volledige INSEAD rapport: Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe.

Reageer 3131 x gelezen, 1 x vandaag |

Reageer