U bent nu hier: Home / Actueel / Blog article: Innovatie 2.0: Kenniscreatie door effectieve communicatie

| Mobiel | RSS

Innovatie 2.0: Kenniscreatie door effectieve communicatie

24 juli, 2009 | geen reacties | Gepost in Actueel

Voor organisaties is het een must dat ze steeds sneller anticiperen op een veranderende, steeds complexere markt. De noodzaak tot onderscheidend vermogen dwingt organisaties om aanwezige kennis van personeel te combineren om te kunnen innoveren.

Hoe kun je dan innovatie binnen de eigen organisatie stimuleren? Bijvoorbeeld door mensen het nut van samenwerking te laten inzien en kennis waar zij op een bepaald moment behoefte aan hebben toegankelijk te maken. Dit stelt managers voor een lastige uitdaging: Zij moeten enerzijds processen beheersen (protocollen) en anderzijds innovatie stimuleren via methoden waarvan de uitkomst onzeker is. Juist dat tweede gedeelte is lastig te realiseren. Innovatie bereik je niet door het simpelweg documenten of procesbeschrijvingen uit te wisselen. Via communicatie van complexe kennis (tacit interaction) wordt kennis gecombineerd en in een nieuwe context geplaatst met als mogelijk resultaat nieuwe kennis.

Maar hoe vergemakkelijk je dat mensen op het juiste moment met de juiste personen hun individuele kennis kunnen delen? Hoe stimuleer je nuttige netwerken rondom relevante thema’s (denk aan communities of practice)? En dan natuurlijk het liefst via een bestaande communicatiestructuur binnen de organisatie. Webgebaseerde instrumenten en diensten waarbij gebruikers centraal staan, Web 2.0 applicaties, bieden hier interessante mogelijkheden. Het zakelijk toepassen van web 2.0 applicaties wordt ook wel Enterprise 2.0 genoemd en leidt volgens enthousiaste voorstanders tot het beter benutten van sociaal kapitaal. Vooral applicaties als wiki’s, shared workspaces, blogs, podcasts, videocasts en peer to peer hebben de potentie een nuttige bijdrage te leveren aan snelle samenwerking en communicatie tussen medewerkers.

Verbeterde kennisontwikkeling door snelle, effectieve communicatie. Het effect hiervan zal in de toekomst blijken, maar met het oog op het stimuleren van innovatie lijkt het een interessante ontwikkeling. Gelukkig bieden platvormen zoals ThoughtFarmer, JIVE SBS, SocialtextGoogle Wave (release september), IBM Lotus Connections, O3Spaces, en Microsoft Office Sharepoint Server de mogelijkheid tot het delen van informatie en tegelijkertijd communiceren binnen menselijke netwerken, om complexe situatiegebonden kennis te distribueren. Bovendien worden de platformen steeds ‘slimmer’. Interessante connecties worden aangeraden op basis van gelijkenis of mogelijk toegevoegde waarde. Denk hierbij aan ‘People you may know’ in LinkedIN.

De huidige technologie biedt veel communicatiemogelijkheden. De keuze is aan organisaties een platform of applicatie te kiezen die past bij hun eigen ambities, strategie en IT-landschap om zo via effectieve communicatie samenwerking te stimuleren en innovatie te verwezenlijken.

Reageer 4579 x gelezen, 1 x vandaag |

Reageer